Sự Kiện

Thể thao – Bắn súng sơn cuối tuần

13/03/2014

– Thời gian lần tổ chức gần nhất (3st ): 22/6/2013 – Địa Điểm:  câu lạc bộ BCR – Khu dân cư Trường Thạnh, Đường Tam Đa Phường Trường Thạnh, Q.9 – Sự kiện: Đã dự định từ lâu và…

Chi tiết