Cơ hội nghề nghiệp

Mô tả công việc

★ Lý do bạn chọn chúng tôi:
・Đài thọ toàn phần training 3 tháng tại Nhật Bản.
・Tập đoàn toàn cầu, công việc ổn định, chiến lược lâu dài.
・Phúc lợi, lương thưởng, chế độ, hấp dẫn.
・Training softskill, technical toàn công ty hàng tháng. Tham gia các lớp huấn luyện tại các trường chuyên môn.
・Đóng bảo hiểm full luơng.
・Nếu có bằng Tiếng Nhật N4, có thể làm tại Nhật (Tokyou)
Chi tiết: http://rivercrane.vn/jobs/

■ Mô tả công việc:
・Phát triển hệ thống ứng dụng theo xu hướng công nghệ 4.0 (AI , Bigdata , Block Chain , Machine learning)
・Phát triển hệ thống thương mại điện tử về lĩnh vực buôn bán xe máy cho nhiều quốc gia
・Phát triển nhiều dự án cho các khách hàng Nhật (Labo)

Yêu cầu

・>= 1 năm kinh nghiệm phân tích, thiết kế hệ thống .
・>= 4 năm kinh nghiệm lập trình PHP (Lavarel) hoặc Framework tương tự ( trong đó >= 2 năm làm về Web EC). Biết thêm Java là một lợi thế.
・Có kinh nghiệm chuyên sâu trong HTML/HTML5, CSS/CSS 3, JavaScript, JQuery, Ajax.
・Có hiểu biết chuyên sâu về Apache server, Database MySQL, Linux server, Network, and Security.
***Có kinh nghiệm quản lý team là một lợi thế

Phúc lợi

● Thưởng theo dự án hàng tháng. Đánh giá lương: 2 lần/năm. Bonus tháng 13.
● Tổng số ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm 17 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ hè: chế độ đặc biệt chỉ có ở RiverCrane).
● Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt 2,5 ~ 3,5 triệu / nhân viên/năm.
● Cơ hội được công ty đài thọ toàn phần đi onsite tại Nhật Bản trong 3 tháng.
● Du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước. Câu lạc bộ sport, tiếng Nhật.
● Được training và giao cơ hội thực hiện các kĩ năng để trở thành cấp quản lý cấp cao.
● Chế độ chu cấp kinh phí (300$ ~ 1000$/người) tham gia các lớp nâng cao kiến thức kĩ thuật, softskill tại các trường chuyên môn.
● Ngày hội toàn thể nhân viên và gia đình vào tháng 7 hàng năm.
● Phép năm được thanh toán lại bằng tiền nếu không sử dụng hết.
● Thứ 6 hàng tuần từ 14:30 trở đi là giờ tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức.

Apply now

Mô tả công việc

★Top 3 Reasons To Join Us
・17 ngày nghỉ phép hàng năm và bảo hiểm sức khỏe premium
・Đào tạo và training Technical, Soft Skill và Language và onsite tại Tokyou Nhật Bản
・Bonus tháng 13, dự án hàng tháng dựa vào performance.

■ Mô tả công việc:
・Phát triển hệ thống ứng dụng theo xu hướng công nghệ 4.0 (AI , Bigdata , Block Chain , Machine learning)
・Phát triển hệ thống thương mại điện tử về lĩnh vực buôn bán xe máy cho nhiều quốc gia
・Phát triển nhiều dự án cho các khách hàng Nhật (Labo)

Yêu cầu

+ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với một FrameWork PHP (Laravel , Phalcon, Zend , CI ....)
+ Có ít nhất 1 năm làm việc với các hệ quản trị CSDL như (Mysql , SQL , Oracle)
+ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với apache , nginx
+ Có kinh nghiệm về api rest full
+ Thành thạo HTML, CSS, Javascript

Phúc lợi

● Thưởng theo dự án hàng tháng. Đánh giá lương: 2 lần/năm. Bonus tháng 13.
● Tổng số ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm 17 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ hè: chế độ đặc biệt chỉ có ở RiverCrane).
● Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt 2,5 ~ 3,5 triệu / nhân viên/năm.
● Cơ hội được công ty đài thọ toàn phần đi onsite tại Nhật Bản trong 3 tháng.
● Du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước. Câu lạc bộ sport, tiếng Nhật.
● Được training và giao cơ hội thực hiện các kĩ năng để trở thành cấp quản lý cấp cao.
● Chế độ chu cấp kinh phí (300$ ~ 1000$/người) tham gia các lớp nâng cao kiến thức kĩ thuật, softskill tại các trường chuyên môn.
● Ngày hội toàn thể nhân viên và gia đình vào tháng 7 hàng năm.
● Phép năm được thanh toán lại bằng tiền nếu không sử dụng hết.
● Thứ 6 hàng tuần từ 14:30 trở đi là giờ tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức.

Apply now

Mô tả công việc

- Install, configure, deploy and maintain systems and applications.
- Proactive maintenance and monitoring server for high availability, reliability.
- Ensuring successful backups, and developing, implementing disaster recovery plans standing of code and script.
- Monitor and test application performance, security, work with developers to implement those fixes.
- Support online 24/7 if needed.

Yêu cầu

- Background in Information Technology.
- At least 3 working years experience as a System Engineer.
- Knowledge and experience in performance tuning, system scalability, security and systems high-availability.
- Deep technical knowledge of Tomcat, Apache, NGINX, PHP, ...
- Good understanding of web server architecture (load balancer, web server, DB server ...)
- Networking knowledgeCapable of writing and maintaining scripts (bash, python…).
- Knowledge of Kafka, Solr, Elasticsearch, Docker is plus.Experience in DevOps will be considered a plus.

Phúc lợi

● Thưởng theo dự án hàng tháng. Đánh giá lương: 2 lần/năm. Bonus tháng 13.
● Tổng số ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm 17 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ hè: chế độ đặc biệt chỉ có ở RiverCrane).
● Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt 2,5 ~ 3,5 triệu / nhân viên/năm.
● Cơ hội được công ty đài thọ toàn phần đi onsite tại Nhật Bản trong 3 tháng.
● Du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước. Câu lạc bộ sport, tiếng Nhật.
● Được training và giao cơ hội thực hiện các kĩ năng để trở thành cấp quản lý cấp cao.
● Chế độ chu cấp kinh phí (300$ ~ 1000$/người) tham gia các lớp nâng cao kiến thức kĩ thuật, softskill tại các trường chuyên môn.
● Ngày hội toàn thể nhân viên và gia đình vào tháng 7 hàng năm.
● Phép năm được thanh toán lại bằng tiền nếu không sử dụng hết.
● Thứ 6 hàng tuần từ 14:30 trở đi là giờ tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức.

Apply now

Mô tả công việc

☞ We are looking for a driven, detail-oriented Front-end Developer to join our growing team. You will be responsible for building our e-commerce web applications.
If you have working experience in PHP (Laravel) environment and interested in creating a user-friendly environment by writing code using PHP (Laravel), HTML, CSS, JS, this job is for you.

■ Key responsibilities:
 → Use markup languages like HTML to create user-friendly web pages
 → Develop new user interface components.
 → Ensure the technical feasibility of UI/UX designs.
 → Create quality mockups and prototypes.
 → Optimize application for maximum speed and scalability.
 → Assure that all user input is validated before submitting to back-end
 → Collaborate with back-end developers and web designers to improve usability.

Yêu cầu

★ Working experience as a Front-end Developer with client-side scripting and JavaScript frameworks – jQuery.
 → CSS Pre-processors SASS, LESS...
 → CSS frameworks – Bootstrap, Materialize CSS.
 → Web technologies – HTML5, AJAX.
 → Knowledge of VueJS or Angular JS a plus.
 → Knowledge of API techniques and best practices.
 → Knowledge of UI/UX and responsive design techniques and best practice.

★ At least 2 years’ working experience as a Front-end Developer.
★ Experience in implementing progressive/responsive design for mobile sites.
★ Experience in Client-side scripting and JavaScript frameworks – jQuery, VueJS.

Phúc lợi

● Thưởng theo dự án hàng tháng. Đánh giá lương: 2 lần/năm. Bonus tháng 13.
● Tổng số ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm 17 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ hè: chế độ đặc biệt chỉ có ở RiverCrane).
● Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt 2,5 ~ 3,5 triệu / nhân viên/năm.
● Cơ hội được công ty đài thọ toàn phần đi onsite tại Nhật Bản trong 3 tháng.
● Du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước. Câu lạc bộ sport, tiếng Nhật.
● Được training và giao cơ hội thực hiện các kĩ năng để trở thành cấp quản lý cấp cao.
● Chế độ chu cấp kinh phí (300$ ~ 1000$/người) tham gia các lớp nâng cao kiến thức kĩ thuật, softskill tại các trường chuyên môn.
● Ngày hội toàn thể nhân viên và gia đình vào tháng 7 hàng năm.
● Phép năm được thanh toán lại bằng tiền nếu không sử dụng hết.
● Thứ 6 hàng tuần từ 14:30 trở đi là giờ tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức.

Apply now

Mô tả công việc

★ Lý do bạn chọn chúng tôi:
・Đài thọ toàn phần training 3 tháng tại Nhật Bản.
・Tập đoàn toàn cầu, công việc ổn định, chiến lược lâu dài.
・Phúc lợi, lương thưởng, chế độ, hấp dẫn.
・Training softskill, technical toàn công ty hàng tháng. Tham gia các lớp huấn luyện tại các trường chuyên môn.
・Đóng bảo hiểm full luơng.
・Nếu có bằng Tiếng Nhật N4, có thể làm tại Nhật (Tokyou)
Chi tiết: http://rivercrane.vn/jobs/

■ Mô tả công việc:
・Phát triển hệ thống ứng dụng theo xu hướng công nghệ 4.0 (AI , Bigdata , Block Chain , Machine learning)
・Phát triển hệ thống thương mại điện tử về lĩnh vực buôn bán xe máy cho nhiều quốc gia
・Phát triển nhiều dự án cho các khách hàng Nhật (Labo)

Yêu cầu

・Có >=1 năm kinh nghiệm phân tích và thiết kế dự án.
・Có kinh nghiệm dự án thực tế với Java >=4 năm (Web EC >= 1 năm).
・Có kinh nghiệm với một số Java frameworks(Spring, Struts2) >= 1 năm.
・Có kinh nghiệm chuyên sâu trong HTML/HTML5, CSS/CSS 3, JavaScript, JQuery, Ajax.
・Có kinh nghiệm về database như MySQL (Biết về SQL server, noSQL là lợi thế)
・Có kinh nghiệm về Elasticsearch (hoặc Solr, Cloud Search,...)
・Có hiểu biết chuyên sâu về Apache server, Linux server, Network, and Security.
・Hiểu biết về design and development of Web Service (SOAP and RESTful).
・Kinh nghiệm dùng Git (Svn,...).
***Có kinh nghiệm quản lý team là một lợi thế

Phúc lợi

● Thưởng theo dự án 3 tháng/1 lần. Đánh giá lương: 2 lần/năm. Bonus tháng 13
● Tổng số ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm 17 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ hè: chế độ đặc biệt chỉ có ở RiverCrane).
● Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt 2,5 ~ 3,5 triệu / nhân viên/năm.
● Được training và giao cơ hội thực hiện các kĩ năng để trở thành cấp quản lý cấp cao.
● Cơ hội được công ty đài thọ toàn phần đi onsite tại Nhật Bản trong 3 tháng.
● Ngày hội toàn thể nhân viên và gia đình vào tháng 7 hàng năm.
● Chế độ chu cấp kinh phí (300$ ~ 1000$/người) tham gia các lớp nâng cao kiến thức kĩ thuật, softskill tại các trường chuyên môn.
● Phép năm được thanh toán lại bằng tiền nếu không sử dụng hết.
● Du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước. Câu lạc bộ sport, tiếng Nhật.
● Thứ 6 hàng tuần từ 14:30 trở đi là giờ tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức.
● Bảo hiểm bắt buộc được đóng trên lương gross.
● Và rất nhiều chế độ tốt khác đang chờ đón các bạn !!!

Apply now

Chế độ phúc lợi

Thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên, công ty Rivercrane Việt Nam đặc biệt thiết lập chế độ xét tăng lương định kỳ 2lần/năm. Xét đánh giá vào tháng 06 và tháng 12 hàng năm và thay đổi lương vào tháng 01 và tháng 07 hàng năm. Ngoài ra, nhân viên còn được thưởng thành tích định kỳ cho các cá nhân xuất sắc trong tháng, năm.
Luôn luôn mong muốn các kỹ sư và nhân viên trong công ty có cái nhìn toàn diện về lập trình những mảng kỹ thuật trên thế giới, công ty Rivercrane Việt Nam quyết định chế độ 3 tháng 1 lần đưa nhân viên đi học tập tại Nhật. Các bạn kỹ sư hoàn toàn đều có thể quyết định khả năng phát triển bản thân theo hướng kỹ thuật hoặc theo hướng quản lý.
Không chỉ đưa đến cho nhân viên những công việc thử thách thể hiện bản thân, công ty Rivercrane Việt Nam muốn nhân viên luôn thích thú khi đến với những chuyến hành trình thú vị hàng năm. Những buổi tiệc Gala Dinner sôi động cùng với những trò chơi Team Building vui nhộn sẽ giúp cho đại gia đình Rivercrane thân thiết hơn.
Những hoạt động Team building, Company Building, Family Building, Summer Holiday, Mid-Autumn Festival… sẽ là những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ của mỗi một nhân viên trong từng dự án, hoặc sẽ là những điều tự hào khi giới thiệu công ty mình với với gia đình thân thương, cùng nhau chia sẻ yêu thương với thông điệp “We are One”
Công ty Rivercrane Việt Nam đảm bảo tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cam kết chặt chẽ về mọi thủ tục phát sinh công ty đều hỗ trợ và tiến hành cho nhân viên từ đầu đến cuối. Những chế độ bảo hiểm khác công ty cũng đặc biệt quan tâm và từng bước tiến hành.
Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Hỗ trợ kinh phí cho việc mua sách nghiên cứu kỹ thuật; Hỗ trợ kinh phí thi cử bằng cấp kỹ sư, bằng cấp dành cho ngôn ngữ. Hỗ trợ kinh phí tham gia các lớp học về quản lý kỹ thuật bên ngoài; Các hỗ trợ phúc lợi khác theo quy định công ty…

FAQ về tuyển dụng