Share This
//5 cách cài đặt application server phổ biến

5 cách cài đặt application server phổ biến

Lời giới thiệu

Có nhiều vấn đề cần phải cân nhắc khi quyết định dùng mô hình server nào cho application của bạn, chẳng hạn như hiệu suất, khả năng mở rộng, tính sẵn có, độ tin cậy, chi phí và dễ quản lý.

Dưới đây là phần trình bày về danh sách các thiết lập server phổ biến thường dùng, mỗi phần sẽ có một đoạn giải thích ngắn gọn bao gồm cả ưu điểm và nhược điểm giúp mọi người có cái nhìn tổng quát hơn về web server. Chú ý rằng các cách dưới đây có thể sử dụng kết hợp lẫn nhau, ngoài ra thì mỗi môi trường cũng có yêu cầu khác nhau, nên có thể phần trình bày sẽ không chính xác hoàn toàn.

1. Tất cả trong một server

Tất cả phần mềm đều được đặt trên một máy chủ duy nhất. Với một application điển hình thì chúng sẽ bao gồm web server, application server và database server. Một biến thể phổ biến của cách cài đặt này là gói LAMP, viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP, tất cả trên một server.

Trường hợp sử dụng: Khi cần để cài đặt application một cách nhanh chóng, đây là phần cài đặt cơ bản nhất có thể, nhưng rất khó mở rộng cũng như tách biệt các thành phần trong application với nhau.

Everything On a Single Server

Ưu điểm:

 • Đơn giản.

Nhược điểm:

 • Application và database sử dụng chung phần resources của server (CPU, bộ nhớ, I/O…) cho nên ngoài việc hiệu suất kém ra thì còn có thể làm cho việc xác định vấn đề trở nên khó khăn hơn.

 • Khó mở rộng.

2. Tách biệt với server database

Các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) được tách ra khỏi phần còn lại của môi trường để loại bỏ các tranh chấp tài nguyên giữa các ứng dụng và cơ sở dữ liệu, và có thể tăng cường bảo mật bằng cách đặt cơ sở dữ liệu trong một private network.

Trường hợp sử dụng: Dùng để cài đặt application một cách nhanh chóng, nhưng vẫn có thể tránh việc application và database cùng sử dụng chung resource của hệ thống.

Separate Database Server

Ưu điểm:

 • Tầng application và database không tranh chấp cùng một tài nguyên của server (CPU, bộ nhớ, I/O,…).

 • Có thể thêm tài nguyên cho server nếu cần mở rộng.

 • Có thể tăng cường bảo mật bằng cách đặt database trong private network.

Nhược điểm:

 • Cài đặt phức tạp hơn so với dùng một server.

 • Vấn đề hiệu suất có thể phát sinh nếu giữa hai server có độ trễ lớn (như hai server có khoảng cách địa lý cách xa nhau), hoặc là băng thông quá thấp so với lượng dữ liệu truyền tải.

3. Load Balancer (Reverse Proxy)

Load balancer có thể được thêm vào một môi trường máy chủ để cải thiện hiệu suất và độ tin cậy bằng cách phân phối việc xử lý request trên nhiều máy chủ. Nếu một trong các máy chủ load balancer bị lỗi, các máy chủ khác sẽ xử lý lưu lượng gửi đến cho đến khi máy chủ lỗi bình thường trở lại. Nó cũng có thể được sử dụng để phục vụ cho nhiều ứng dụng thông qua cùng một tên miền và cổng, bằng cách sử dụng một layer 7 (layer application) reverse proxy.

Ví dụ về các phần mềm có khả năng cân bằng tải reverse proxy: HAProxy, Nginx, và Varnish.

Trường hợp sử dụng: hữu ích trong một môi trường đòi hỏi phải mở rộng quy mô bằng cách thêm nhiều máy chủ.

Load Balancer

Ưu điểm:

 • Có thể mở rộng bằng cách thêm nhiều máy chủ.

 • Có thể chống lại các cuộc tấn công DDOS bằng cách hạn chế các kết nối của user đến một số lượng và tần số hợp lý.

Nhược điểm:

 • Load balancer có thể trở thành một nút cổ chai hiệu suất nếu nó không có đủ nguồn lực, hoặc nếu nó được cấu hình kém.

 • Có thể có những vấn đề cần phải xem xét như nơi thực hiện chấm dứt SSL và làm thế nào để xử lý đòi hỏi session.

 • The load balancer có một điểm thất bại duy nhất là khi máy chủ load balancer lỗi thì cả hệ thống sẽ dừng hoạt động.

4. HTTP Accelerator (Caching Reverse Proxy)

Có thể giảm thời gian tải content từ server đến user thông qua một loạt các kỹ thuật như dùng HTTP accelerator hoặc caching HTTP reverse proxy. HTTP accelerator sẽ lưu trữ phần content trả về từ application vào trong bộ nhớ, sau này nếu có yêu cầu đến nội dung tương tự như vậy thì HTTP Accelerator chỉ việc lấy trong bộ nhớ và trả về cho người dùng mà không cần phải có những tương tác không cần thiết với web server.

Ví dụ về các phần mềm có khả năng tăng tốc HTTP: Varnish, Squid, Nginx.

Trường hợp sử dụng: hữu ích trong một môi trường với các ứng dụng web động có nội dung nặng, hoặc với nhiều resource được truy cập thường xuyên.

HTTP Accelerator

Ưu điểm:

 • Tăng hiệu suất trang web bằng cách giảm tải CPU trên máy chủ web, thông qua bộ nhớ đệm và nén, do đó làm tăng khả năng sử dụng

 • Có thể được sử dụng như là hệ thống load balancer.

 • Một số phần mềm caching có thể bảo vệ chống lại các cuộc tấn công DDOS.

Nhược điểm:

 • Yêu cầu phải điều chỉnh để có được hiệu suất tốt nhất.

 • Nếu tỷ lệ tái sử dụng bộ nhớ cache thấp thì có thể làm giảm hiệu suất.

5. Master-Slave Database Replication

Một cách để cải thiện hiệu suất của một hệ thống cơ sở dữ liệu mà số lần đọc được thực hiện nhiều hơn so với viết, chẳng hạn như là một CMS, là sử dụng master-slave database replicate. Master-slave replicate đòi hỏi một master và một hoặc nhiều hơn các nút slave. Trong thiết lập này, việc cập nhật dữ liệu sẽ được gửi cho nút master và việc đọc dữ liệu sẽ được phân phối trên tất cả các nút.

Trường hợp sử dụng: Tốt trong việc tăng cường hiệu suất đọc dữ liệu từ database của application.

Dưới đây là ví dụ về cài đặt master-slave replication với một nút slave:

Master-Slave Database Replication

Ưu điểm:

 • Cải thiện hiệu suất đọc dữ liệu bằng cách phân tán việc đọc đến các nút slave.

 • Có thể cải thiện hiệu suất thông qua việc chỉ dùng nút master cho việc ghi dữ liệu (gần như không dùng nút master cho việc đọc dữ liệu).

Nhược điểm:

 • Application cần phải có một cơ chế để xác định các nút database nào dùng để ghi và cái nào dùng để đọc.

 • Việc cập nhật data cho các nút slave là không đồng bộ, do đó, nên có khả năng dữ liệu application đọc được không phải là mới nhất.

 • Nếu nút master bị lỗi, thì việc cập nhật dữ liệu có thể bị gián đoạn cho đến khi vấn đề được giải quyết.

 • Không có trường hợp dự phòng cho việc nút master bị lỗi.

Ví dụ: Kết hợp tất cả

Có thể dùng load balancer trên caching server ngoài application server và dùng database replication trên cùng một môi trường. Mục đích của việc kết hợp này là để đạt được những kết quả tối ưu nhất mà không gặp nhiều khó khăn. Dưới đây là một mô hình ví dụ về môi trường của server:

Load Balancer, HTTP Accelerator, and Database Replication Combined

Hãy giả định rằng việc load balancer được cấu hình để nhận dạng những yêu cầu đến những tài nguyên tĩnh (như hình ảnh, css, javascript…), gửi những request trực tiếp đến caching server và gửi những request còn lại đến application server.

Dưới đây là một mô tả về những gì sẽ xảy ra khi người dùng gửi một request đến các nội dung động:

 1. Người dùng gửi request đến các tài nguyên động đến https://example.com/ (load balancer).

 2. Load balancer gửi request to app-backend.

 3. App-backend đọc dữ liệu từ database và trả nội dung về cho load balancer.

 4. Load balancer trả dữ liệu lấy được về cho người dùng.

Nếu người dùng request các nội dung tĩnh:

 1. Load balancer kiểm tra cache-backend xem nội dung được yêu cầu đã có (cache-hit) hay chưa (cache-miss).

 2. Nếu cache-hit: trả về nội dung được yêu cầu cho load balancer và chuyển đến  bước 7. Nếu cache-miss: cache server sẽ chuyển request đến app-backend, thông qua load balancer.

 3. Load balancer chuyển request cho app-backend.

 4. App-backend đọc dữ liệu từ database sau đó trả nội dung được yêu cầu về cho load balancer.

 5. Load balancer chuyển nội dung đó cho cache-backend.

 6. Cache-backend caches nội dung và trả nó về cho load balancer.

 7. Load balancer trả nội dung được yêu cầu về cho user.

Môi trường này vẫn có hai điểm thất bại (load balancer và master database), nhưng nó cung cấp tất cả các lợi ích đáng tin cậy và hiệu suất đã được mô tả trong mỗi phần ở trên.

Kết luận

Bây giờ bạn đã quen thuộc với một số cách cài đặt server cơ bản, bạn cần phải có một ý tưởng tốt về những cách bạn sẽ sử dụng cho application của bạn. Nếu bạn đang tìm cách cải thiện hiệu suất server của bạn, hãy nên thử từ những cách đơn giản trước sau đó mới chuyển dần lên những cách phức tạp hơn.

Theo Mitchell Anicas – Digital Ocean


ỨNG TUYỂN


  Leave a Reply

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Chế độ phúc lợi

  CHÍNH SÁCH LƯƠNG & THƯỞNG

  Thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên, công ty Rivercrane Việt Nam đặc biệt thiết lập chế độ xét tăng lương định kỳ 2lần/năm. Xét đánh giá vào tháng 06 và tháng 12 hàng năm và thay đổi lương vào tháng 01 và tháng 07 hàng năm. Ngoài ra, nhân viên còn được thưởng thành tích định kỳ cho các cá nhân xuất sắc trong tháng, năm.

  CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO TẠI NHẬT

  Luôn luôn mong muốn các kỹ sư và nhân viên trong công ty có cái nhìn toàn diện về lập trình những mảng kỹ thuật trên thế giới, công ty Rivercrane Việt Nam quyết định chế độ 3 tháng 1 lần đưa nhân viên đi học tập tại Nhật. Các bạn kỹ sư hoàn toàn đều có thể quyết định khả năng phát triển bản thân theo hướng kỹ thuật hoặc theo hướng quản lý.

  CHẾ ĐỘ ĐI DU LỊCH HÀNG NĂM

  Không chỉ đưa đến cho nhân viên những công việc thử thách thể hiện bản thân, công ty Rivercrane Việt Nam muốn nhân viên luôn thích thú khi đến với những chuyến hành trình thú vị hàng năm. Những buổi tiệc Gala Dinner sôi động cùng với những trò chơi Team Building vui nhộn sẽ giúp cho đại gia đình Rivercrane thân thiết hơn.

  CHẾ ĐỘ EVENT CÔNG TY

  Những hoạt động Team building, Company Building, Family Building, Summer Holiday, Mid-Autumn Festival… sẽ là những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ của mỗi một nhân viên trong từng dự án, hoặc sẽ là những điều tự hào khi giới thiệu công ty mình với với gia đình thân thương, cùng nhau chia sẻ yêu thương với thông điệp “We are One”

  BẢO HIỂM

  Công ty Rivercrane Việt Nam đảm bảo tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cam kết chặt chẽ về mọi thủ tục phát sinh công ty đều hỗ trợ và tiến hành cho nhân viên từ đầu đến cuối. Những chế độ bảo hiểm khác công ty cũng đặc biệt quan tâm và từng bước tiến hành.

  CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI KHÁC

  Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Hỗ trợ kinh phí cho việc mua sách nghiên cứu kỹ thuật; Hỗ trợ kinh phí thi cử bằng cấp kỹ sư, bằng cấp dành cho ngôn ngữ. Hỗ trợ kinh phí tham gia các lớp học về quản lý kỹ thuật bên ngoài; Các hỗ trợ phúc lợi khác theo quy định công ty…

  CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ – 2017

  Tài sản quý giá nhất của con người không gì khác hơn là sức khỏe. Khi mỗi cá nhân trong tập thể khỏe mạnh thì tập thể đó cũng sẽ khỏe mạnh và phát triển bền vững. Hoạt động khám sức khỏe định kỳ được công ty tổ chức hàng năm nhằm cung cấp đến cho toàn thể nhân viên sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Năm nay, hoạt động này được tổ chức tại Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán y khoa cơ sở 2 (Medical Diag Center 2), trong bốn ngày cuối tuần từ ngày 30/09 - 21/10/2017. Sáng nay, ngày 30/09/2017, một ngày cuối tháng 9 đẹp trời, nhân viên công ty Rivercrane Việt Nam cùng hưởng ứng ngày "Chăm sóc sức khỏe định kỳ" của công ty. Các thành viên tập trung lúc 8h00 tại tầng trệt của Trung tâm ở địa chỉ 75 Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TPHCM, một số thành viên đã đến sớm hơn để tránh "kẹt xe" tại phòng khám. Tuy là ngày thứ 7, hoạt động khám sức khỏe tại trung tâm khá đông nhưng mọi người không mất nhiều thời gian chờ đợi, các tầng đều có nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, quá trình khám diễn ra rất nhanh chóng. Ngày đầu tiên của hoạt động đã diễn ra rất tốt đẹp. Để hoạt động diễn ra thành công và kết quả khám được chính xác và phản ánh đúng tình hình sức khỏe, trước khi diễn ra hoạt động, ban tổ chức đã gửi cho toàn công ty bản hướng dẫn và một số lưu ý trước ngày khám sức khỏe như: nhịn ăn trước khi khám ít nhất 8h, uống nhiều nước, ... Địa điểm khám không quá xa công ty nên rất thuận tiện cho việc đi lại. Sau khi tham gia khám sức khỏe, các nhân viên sẽ gửi cảm nhận, những điều hài lòng và chưa hài lòng về cho ban tổ chức để có thể thực hiện hoạt động tốt hơn vào năm sau. Hoạt động sẽ tiếp tục diễn ra trong 3 ngày 7,14,21/10/2017.

  ĐỘI BÓNG RIVERCRANE

  Bóng đá là tình yêu, là đam mê bất tận . Dù quá khứ đã qua đi... Dù hiện tại còn dang dở... Dù tương lai là phần phía sau... Thì tình yêu bóng đá... Mãi đẹp hơn tất cả... Mỗi người trong chúng ta đều có một tình yêu. Và giữa cuộc sống bộn bề, tấp nập, chúng ta tìm thấy nhau bởi tình yêu quả bóng tròn. Có rất nhiều lý do để ta đến với trái bóng, có thể vì ta yêu một người gác đền vĩ đại, có thể vì hình bóng một người tiền đạo khắc ghi trong tim ta, có thể vì sự hi sinh âm thầm của những trung vệ, hậu vệ, có thể vì một người thầy, một huấn luận viên đẹp đẽ biết bao và cũng có thể đơn giản vì ta yêu vẻ đẹp của bóng đá. Tình yêu của mỗi người khác nhau, nguyên nhân để yêu cũng không giống nhau nhưng ta đều chung một niềm hạnh phúc, đều cảm thấy may mắn khi cuộc sống này có một môn thể thao diệu kì và đặc biệt như thế. Xin chào anh chị em yêu bóng đá. Xin cho phép chúng tôi có lời giới thiệu về đội bóng dành cho các anh em yêu thích bóng đá tại công ty. Thành viên của đội luôn gắn bó thân thiết với nhau như anh em một nhà. Thành viên đội khá đa dạng, chủ yếu là người trong công ty, ngoài ra cũng có một số bạn bè của họ đến tham gia cùng. Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu xây dựng một đội bóng có tổ chức và tinh thần đồng đội cao, đồng thời, lấy đội bóng làm trung tâm xây dựng community rộng mở cho tất cả anh chị em yêu thích bóng đá. Với mục đích nâng cao sức khỏe để học tập và công tác tốt, cũng như tạo ra một sân chơi nơi mọi người có thể quên đi những mệt mỏi thường ngày, đội bóng đã và đang tổ chức, tham gia nhiều họat động đa dạng . Mỗi tuần , đội tập và thi đấu giao hữu giao lưu vui vẻ với các anh em cùng nhau lúc 19h30 tại sân bóng Tiểu Ngư, quận 10, TPHCM. Đội cũng rất hoan nghênh những anh em yêu bóng đá đến cùng tập luyện và tham gia vào đội bóng.

  Quốc tế thiếu nhi 1-6

  Năm 2018 là năm công ty Rivercrane Việt Nam bước qua tuổi thứ 6. Sau 5 năm hoạt động, năm thứ 6 này, từ việc kế thừa và phát huy các truyền thống văn hóa của tập đoàn Rivercrane, công ty tại Việt Nam đã có những sự kiện thường niên được tổ chức hoành tráng hơn và bổ sung thêm những sự kiện, chính sách mới, nâng cao phúc lợi, đem lại niềm vui cho toàn thể anh chị em công ty. Một trong những sự kiện mới được công đoàn công ty tổ chức là mừng Quốc tế thiếu nhi cho con cán bộ công nhân viên. Bên cạnh ngày hội gia đình, chính sách mua bảo hiểm sức khỏe cho người thân các nhân viên lâu năm, ma chay, hiếu hỉ thì đây là sự kiện mới, gắn kết nơi làm việc của mọi người và gia đình. Năm nay, tuy là năm đầu tiên tổ chức nhưng công đoàn công ty cũng đã bỏ rất nhiều tâm huyết chuẩn bị từ rất sớm từ việc tổng hợp danh sách và suy nghĩ những phần quà phù hợp cho các bé với độ tuổi và giới tính khác nhau. Với các bé dưới 3 tuổi, các món quà cần phải dễ chơi nhưng cũng không kém phần thú vị, hỗ trợ các bé phát triển khả năng tư duy và đặc biệt là không nguy hiểm cho các bé. Với các bé từ 3-5 tuổi. Đây là độ tuổi các bé rất thích khám phá thế giới xung quanh và rất hào hứng với những kiến thức mới. Do đó, món quà dành cho các bé được lựa chọn là bộ sách "Mai em vào lớp 1" dành riêng cho bé từ 3-4 tuổi và 5-6 tuổi và kèm thêm 2 cuốn sách "10 vạn câu hỏi vì sao". Rất trùng hợp khi các bé trên 6 tuổi của các anh, chị đều là các bé gái, nên món mà hấp dẫn không gì bằng là một con heo bông màu hồng siêu dễ thương. Đính kèm với các món quà là những lời chúc ý nghĩa gửi đến các bé: Chúc các bé mạnh khỏe, chăm ngoan và nghe lời ông bà cha mẹ. Vì điều kiện không gian năm nay không cho phép nên công ty chỉ có thể gửi những món quà đến các phụ huynh để tặng cho các bé. Hi vọng là năm sau, với văn phòng mới của công ty rộng hơn 400m2 sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng 8 tới, các bé sẽ được đến công ty để ban tổ chức có thể trao quà tận tay cho các bé.

  FAMILY DAY EVENT – 2018

  Ngày 04/08/2018 vừa qua, toàn thể thành viên Công ty Rivercrane Việt Nam và gia đình đã cùng tham dự một trong những sự kiện hết sức ý nghĩa của năm - Family day 2018 - Your Family is All Of Your Life. Sự kiện đã được tổ chức trong bầu không khí hết sức trẻ trung và năng động tại khu du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh. Hàng năm, công ty tổ chức chương trình không vì mục đích gì khác ngoài mong muốn tạo ra một sự kiện, nơi người thân có cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về công ty, nơi thành viên gia đình mình đang làm việc. Đồng thời tạo sân chơi để các nhân viên cùng người thân có khoảnh khắc kết nối, gắn bó và chia sẻ, vì tin rằng gia đình chính là điểm tựa của cá nhân xuất sắc và nhân viên xuất sắc chính là nền tảng của một công ty phát triển vững mạnh. Mỗi năm, ban tổ chức Family day lại có những sáng kiến đổi mới hơn năm trước. Tuy nhiên, thủ tục không thể thiếu là tiết mục giới thiệu của các gia đình. Năm nay thì không theo danh sách ngẫu nhiên nữa, mà sẽ giới thiệu theo từng nhóm dự án của các Manager. Gia đình sẽ biết được sếp trực tiếp và các đồng nghiệp thường xuyên làm việc với người thân của mình. Sau đó là những trò chơi đội nhóm dành cho các gia đình không kém phần náo nhiệt nhưng cũng không quá sức, các bé đều có thể tham gia cùng với ba mẹ. Các trò chơi được ban tổ chức xây dựng nhằm gắn kết tình cảm trong gia đình và giữa các gia đình với nhau. Trò chơi đầu tiên - "Quan trọng là thần thái", như những người mẫu chuyên nghiệp, mọi người cùng hợp tác để tạo nên những bức ảnh đẹp nhất với các chủ đề do ban tổ chức đưa ra như là: Buồn ngủ, dỗi hờn, vui vẻ, mắc cỡ, giận,... Trò chơi vận động "nhẹ" tiếp theo - "We are super nhiều bóng" với màn thổi và chuyền bong bóng. Để tránh ăn gian, thổi bóng quá nhỏ, ban tổ chức đã tạo ra một "thần khí" - vợt đo bóng. Chỉ những quả bóng ko lọt qua vòng mới được tính điểm. Đặc sắc nhất của chương trình năm nay là trò chơi "Tam sao thất bản" vô cùng "dễ", mà dù cho cầm giấy cũng khó mà đọc được như: "Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã" - có nghĩa là biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết, "Mặt mập mọc một mụt mụn bọc, hai mụt mụn bọc mọc mặt mộc mập" - câu này bình thường thôi mà, chỉ lẹo lưỡi "tí" thôi,... Cuối cùng các đội phải phân thắng bại bằng cách cầm giấy đọc, đội nào có nhiều người đọc trúng, rõ trong một lần thì thắng. Trong khi người lớn vò đầu bức tóc với trò "Tam sao thất bản" thì các bé làm gì? Công ty đã chuẩn bị một trò chơi khác cho các bé. Với trò chơi này các bé được biết thêm về nghệ thuật Tò he, một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống mang bản sắc dân tộc độc đáo. Sau khi chơi xong các bé được chú nghệ nhân tặng mỗi bé một con tò he mà bé thích theo yêu cầu của bé. Sau khi đã vận động hết mình với các trò chơi, mọi người tập trung tại sảnh Bông Giấy của khu du lịch để nghỉ ngơi và nghe bác Tổng giám đốc cảm ơn và phát biểu bế mạc ngày hội gia đình. Sau những trò chơi hết mình, công ty chiêu đãi mọi người với tiệc buffet dân dã tại khu du lịch. Sau đây là vài cảnh hậu trường, công tác chuẩn bị, tập dượt phần demo cho vòng thi "Quan trọng là thần thái" do MC chương trình và hai supporters có tâm của dàn support.

  © 2012 RiverCrane Vietnam. All rights reserved.

  Close