Share This
//Cài đặt File server Samba để sharing

Cài đặt File server Samba để sharing

Cấu trúc File Server Windows

– Làm server Linux thành File Server cho Windowns

– Ở đây cài đặt Samba, thiết lập để có thể truy cập đến Home Directory của các User từ Windowns

– Thêm nữa, tạo Sharing Folder để toàn bộ các Users có thể truy cập

– Thiết lập để có thể truy cập Samba server từ trong nội bộ hệ thống mạng

■ Cài đặt Samba
[root@centos ~]# yum -y install samba

■  Thiết lập Samba

1) Trường hợp tạo mới một User

→ Đăng ký một User mới đến Linux
[root@centos ~]# useradd centos

→ Thiết lập password
[root@centos ~]# passwd centos

Changing password for user centos.

New password:

Retype new password:

password: all authentication tokens updated successfully.

2) Trường hợp sử dụng một user đã có để là user truy cập vào server Samba thì làm từ đây

→ Lấy User đã đăng ký trong Linux để làm user truy nhập server Samba theo hình thức đăng ký mới (ví dụ : centos)
[root@centos ~]# pdbedit -a centos

new password:

retype new password:
startsmbfilepwent_internal: file /etc/samba/smbpasswd did not exist. File successfully created.

Unix username: centos

NT username:

Account Flags: [U ]

User SID: S-1-5-21-1397570601-503051572-2212552623-2000

Primary Group SID: S-1-5-21-1397570601-503051572-2212552623-2001

Full Name:

Home Directory: \\linux\centos

HomeDir Drive:

Logon Script:

Profile Path: \\linux\centos\profile

Domain: LINUX

Account desc:

Workstations:

Munged dial:

Logon time: 0

Logoff time: 土, 14 12月 1901 05:45:51 GMT

Kickoff time: 土, 14 12月 1901 05:45:51 GMT

Password last set: 月, 13 12月 2004 16:06:00 GMT

Password can change: 月, 13 12月 2004 16:06:00 GMT

Password must change: 土, 14 12月 1901 05:45:51 GMT

Last bad password : 0

Bad password count : 0

Logon hours : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Tạo thư mục Home (Cái này khi Khôi thực hiện thì không làm đến )

1) Xử lý cho User mới tạo

→ Tạo Directory cho samba khi tạo user mới
[root@centos ~]# mkdir /etc/skel/samba

2) Xử lý cho User đã có sẵn

→ Tạo script tạo directory cho samba với user đã có sẵn
[root@centos ~]# vi mkhomedir.sh
#!/bin/bash

for user in $(ls /home)

do

id $user > /dev/null 2>&1

[ $? -eq 0 ] && \

[ ! -d /home/$user/samba ] && \

mkdir /home/$user/samba && \

chown $user:$user /home/$user/samba && \

echo “/home/$user/samba create”

done

→ Thực thi script tạo thư mục cho samba với User đã có sẵn
[root@centos ~]# sh mkhomedir.sh

→ Xóa script tạo Directory cho samba với User đã có sẵn
[root@centos ~]# rm -f mkhomedir.sh

Tạo thư mục dùng chung

→ Tạo Directory dùng chung có thể truy cập cho toàn bộ User
[root@centos ~]# mkdir /home/samba

→ Thay đổi người sở hữu thư mục dùng chung
[root@centos ~]# chown nobody:nobody /home/samba

※※※※※※※※※※※※※※※

※ Trường hợp Khôi tạo : ※
※※※※※※※※※※※※※※※

→ Tạo thư mục Public nằm trong Home
[root@vietnam home]# mkdir public

→ Thay đổi quyền cho thư mục Home (full quyền)
[root@vietnam ~]# chmod 777 /home/

→ Gán full quyền cho all user đối với thư mục public
[root@vietnam ~]# chmod 777 /home/public/

Thiết lập cho Samba

→ Thay đổi file setting Samba
[root@centos ~]# vi /etc/samba/smb.conf
[global]

→ Insert (Mã code font tiếng nhật cho Linux)
unix charset = UTF-8

→ Insert (Mã code font tiếng nhật cho Windows)
dos charset = CP932

→ Insert (Mã code font tiếng nhật cho Windows)
display charset = UTF-8

# workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
workgroup = MYGROUP

→ Update (chỉ định tên WorkGroup của Windows)
workgroup = WORKGROUP

※Properties của Windows ⇒ Tham khảo cột WorkGroup của Tab tên Computer

→ Insert (Thay đổi để có thể truy cập từ bên trong – nội bộ)
; hosts allow = 192.168.1. 192.168.2. 127.
hosts allow = 192.168.1. 127.

# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you’ll need this

※Trường hợp không sharing Printer bởi Samba

→ Thêm dấu ; ở đầu hàng (Để vô hiệu hóa việc sharing Printer)
; load printers = yes

→ Insert (Vô hiệu hóa việc sharing Printer)
load printers = no

→ Insert (Vô hiệu hóa việc Sharing Printer )
disable spoolss = yes

[homes]

comment = Home Directories

→ Insert (/home/UserName/Dùng samba làm Home Directory)
path = %H/samba
browseable = no
writable = yes

3) Thêm chức năng Recycle Bin chuyên dụng cho các Users

※Khi xóa File thì tự động cho chuyển đến Recycle Bin

→ Sharing Recycle Bin
vfs objects = recycle

→ Directory Name của Recycle Bin (/home/UserName/.recycle)
recycle:repository = .recycle

→ Không lưu giữ cấu trúc Directory khi chuyển đến Recycle Bin
recycle:keeptree = no

→ Chuyển đến bằng tên khác trong trường hợp trong Recycle đã có file trùng tên
recycle:versions = yes

→ Không update TimeStamp khi chuyển đến Recycle Bin
recycle:touch = no

→ Set giới hạn kích cỡ File chuyển đến Recycle Bin (0: không giới hạn )
recycle:maxsize = 0

→ Set loại file xóa lập tức không cần chuyển đến Recycle Bin
recycle:exclude = *.tmp ~$*

→ Đến đây đã thêm vào tính năng Recycle Bin dùng cho các Users

→ Thêm phần bên dưới vào cuối cùng

[public]

comment = Public Stuff

path = /home/samba

public = yes

writable = yes

only guest = yes

※Thiết lập để khi xóa File thì tự động chuyển đến Recycle Bin

→ Sharing Recycle Bin

vfs objects = recycle

→ Directory Name của Recycle Bin (/home/UserName/.recycle)

recycle:repository = .recycle

→ Không lưu giữ cấu trúc Directory khi chuyển đến Recycle Bin

recycle:keeptree = no

→ Chuyển đến bằng tên khác trong trường hợp trong Recycle đã có file trùng tên

recycle:versions = yes

→ Không update TimeStamp khi chuyển đến Recycle Bin

recycle:touch = no

→ Set giới hạn kích cỡ File chuyển đến Recycle Bin (0: không giới hạn )

recycle:maxsize = 0

→ Set loại file xóa lập tức không cần chuyển đến Recycle Bin

recycle:exclude = *.tmp ~$*

→ Đến đây đã hoàn tất việc thêm chức năng Recycle Bin của Sharing Directory

※※※※※※※※※※※※※※※

※ Trường hợp Khôi tạo : ※
※※※※※※※※※※※※※※※

→ Thay đổi file setting Samba
[root@centos ~]# vi /etc/samba/smb.conf

— Dòng 102 (:102 → dùng lệnh này sẽ chạy xuống dòng 102 của file )

→ Yêu cầu truy cập phải nhập username và password
;security = user

→ Thay đổi security để mọi người có thể truy cập được không cần pass
security = share

— Có 2 thư mục Sharing là Public và Kuhan thì set như sau

[Public]

path = /home/public

writable = yes

guest ok = yes

guest only = yes

create mode = 0777

directory mode = 0777

share modes = yes

[Kuhan]

path = /home/kuhan

writable = yes

guest ok = yes

guest only = yes

create mode = 0777

directory mode = 0777

share modes = yes

Khởi động lại Samba

→ Khởi động Samba
[root@centos ~]# /etc/rc.d/init.d/smb start

— Đang khởi động SMB service: [ OK ]

→ Khởi động nmb
[root@centos ~]# /etc/rc.d/init.d/nmb start

— Đang khởi động NMB service: [ OK ]

→ Setting để tự khởi động Samba
[root@centos ~]# chkconfig smb on

→ Setting để tự khởi động NMB
[root@centos ~]# chkconfig nmb on

— Liệt kê tình trạng các service
[root@vietnam ~]# chkconfig –list

nmb 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

smb 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

★ Link tham khảo

https://centossrv.com/samba.shtml

https://www.jitaku-server.net/samba_setup.html

https://shikichi.ddo.jp/samba.html

https://www.uetyi.mydns.jp/wordpress/linux-server/entry-23.html

https://sites.google.com/site/nakamulinux/Home/samba

https://www.obenri.com/_samba/about_samba.html

https://d.hatena.ne.jp/camellia1977/20120818/1345288125


ỨNG TUYỂN  Chế độ phúc lợi

  CHÍNH SÁCH LƯƠNG & THƯỞNG

  Thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên, công ty Rivercrane Việt Nam đặc biệt thiết lập chế độ xét tăng lương định kỳ 2lần/năm. Xét đánh giá vào tháng 06 và tháng 12 hàng năm và thay đổi lương vào tháng 01 và tháng 07 hàng năm. Ngoài ra, nhân viên còn được thưởng thành tích định kỳ cho các cá nhân xuất sắc trong tháng, năm.

  CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO TẠI NHẬT

  Luôn luôn mong muốn các kỹ sư và nhân viên trong công ty có cái nhìn toàn diện về lập trình những mảng kỹ thuật trên thế giới, công ty Rivercrane Việt Nam quyết định chế độ 3 tháng 1 lần đưa nhân viên đi học tập tại Nhật. Các bạn kỹ sư hoàn toàn đều có thể quyết định khả năng phát triển bản thân theo hướng kỹ thuật hoặc theo hướng quản lý.

  CHẾ ĐỘ ĐI DU LỊCH HÀNG NĂM

  Không chỉ đưa đến cho nhân viên những công việc thử thách thể hiện bản thân, công ty Rivercrane Việt Nam muốn nhân viên luôn thích thú khi đến với những chuyến hành trình thú vị hàng năm. Những buổi tiệc Gala Dinner sôi động cùng với những trò chơi Team Building vui nhộn sẽ giúp cho đại gia đình Rivercrane thân thiết hơn.

  CHẾ ĐỘ EVENT CÔNG TY

  Những hoạt động Team building, Company Building, Family Building, Summer Holiday, Mid-Autumn Festival… sẽ là những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ của mỗi một nhân viên trong từng dự án, hoặc sẽ là những điều tự hào khi giới thiệu công ty mình với với gia đình thân thương, cùng nhau chia sẻ yêu thương với thông điệp “We are One”

  BẢO HIỂM

  Công ty Rivercrane Việt Nam đảm bảo tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cam kết chặt chẽ về mọi thủ tục phát sinh công ty đều hỗ trợ và tiến hành cho nhân viên từ đầu đến cuối. Những chế độ bảo hiểm khác công ty cũng đặc biệt quan tâm và từng bước tiến hành.

  CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI KHÁC

  Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Hỗ trợ kinh phí cho việc mua sách nghiên cứu kỹ thuật; Hỗ trợ kinh phí thi cử bằng cấp kỹ sư, bằng cấp dành cho ngôn ngữ. Hỗ trợ kinh phí tham gia các lớp học về quản lý kỹ thuật bên ngoài; Các hỗ trợ phúc lợi khác theo quy định công ty…

  © 2012 RiverCrane Vietnam. All rights reserved.

  Close