Share This
//How to print a number with commas as thousands separators in JavaScript

How to print a number with commas as thousands separators in JavaScript

function numberWithCommas(x) {
return x.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, “,”);
}
This is all you really need to know.

The regex uses 2 lookahead assertions: a positive one to look for any point in the string that has a multiple of 3 digits in a row after it, and a negative assertion to make sure that point only has exactly a multiple of 3 digits. The replacement expression puts a comma there.

For example, if you pass it “123456789.01”, the positive assertion will match every spot to the left of the 7 (since “789” is a multiple of 3 digits, “678” is a multiple of 3 digits, “567”, etc.). The negative assertion checks that the multiple of 3 digits does not have any digits after it. “789” has a period after it so it is exactly a multiple of 3 digits, so a comma goes there. “678” is a multiple of 3 digits but it has a “9” after it, so those 3 digits are part of a group of 4, and a comma does not go there. Similarly for “567”. “456789” is 6 digits, which is a multiple of 3, so a comma goes before that. “345678” is a multiple of 3, but it has a “9” after it, so no comma goes there. And so on. The “\B” keeps the regex from putting a comma at the beginning of the string.

@neu-rah mentioned that this function adds commas in undesirable places if there are more than 3 digits after the decimal point. If this is a problem, you can use this function:

function numberWithCommas(x) {
var parts = x.toString().split(“.”);
parts[0] = parts[0].replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, “,”);
return parts.join(“.”);
}

credit : https://stackoverflow.com/questions/2901102/how-to-print-a-number-with-commas-as-thousands-separators-in-javascript

 


ỨNG TUYỂN  Chế độ phúc lợi

  CHÍNH SÁCH LƯƠNG & THƯỞNG

  Thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên, công ty Rivercrane Việt Nam đặc biệt thiết lập chế độ xét tăng lương định kỳ 2lần/năm. Xét đánh giá vào tháng 06 và tháng 12 hàng năm và thay đổi lương vào tháng 01 và tháng 07 hàng năm. Ngoài ra, nhân viên còn được thưởng thành tích định kỳ cho các cá nhân xuất sắc trong tháng, năm.

  CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO TẠI NHẬT

  Luôn luôn mong muốn các kỹ sư và nhân viên trong công ty có cái nhìn toàn diện về lập trình những mảng kỹ thuật trên thế giới, công ty Rivercrane Việt Nam quyết định chế độ 3 tháng 1 lần đưa nhân viên đi học tập tại Nhật. Các bạn kỹ sư hoàn toàn đều có thể quyết định khả năng phát triển bản thân theo hướng kỹ thuật hoặc theo hướng quản lý.

  CHẾ ĐỘ ĐI DU LỊCH HÀNG NĂM

  Không chỉ đưa đến cho nhân viên những công việc thử thách thể hiện bản thân, công ty Rivercrane Việt Nam muốn nhân viên luôn thích thú khi đến với những chuyến hành trình thú vị hàng năm. Những buổi tiệc Gala Dinner sôi động cùng với những trò chơi Team Building vui nhộn sẽ giúp cho đại gia đình Rivercrane thân thiết hơn.

  CHẾ ĐỘ EVENT CÔNG TY

  Những hoạt động Team building, Company Building, Family Building, Summer Holiday, Mid-Autumn Festival… sẽ là những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ của mỗi một nhân viên trong từng dự án, hoặc sẽ là những điều tự hào khi giới thiệu công ty mình với với gia đình thân thương, cùng nhau chia sẻ yêu thương với thông điệp “We are One”

  BẢO HIỂM

  Công ty Rivercrane Việt Nam đảm bảo tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cam kết chặt chẽ về mọi thủ tục phát sinh công ty đều hỗ trợ và tiến hành cho nhân viên từ đầu đến cuối. Những chế độ bảo hiểm khác công ty cũng đặc biệt quan tâm và từng bước tiến hành.

  CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI KHÁC

  Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Hỗ trợ kinh phí cho việc mua sách nghiên cứu kỹ thuật; Hỗ trợ kinh phí thi cử bằng cấp kỹ sư, bằng cấp dành cho ngôn ngữ. Hỗ trợ kinh phí tham gia các lớp học về quản lý kỹ thuật bên ngoài; Các hỗ trợ phúc lợi khác theo quy định công ty…

  © 2012 RiverCrane Vietnam. All rights reserved.

  Close