Share This
//In Java, what’s the difference between an object and a class?

In Java, what’s the difference between an object and a class?

An object is an instance of a class

The term ‘object’, however, refers to an actual instance of a class. Every object must belong to a class. Objects are created and eventually destroyed – so they only live in the program for a limited time. While objects are ‘living’ their properties may also be changed significantly.

An example will help clarify what we’ve said. Suppose we have a class called ‘Animal’. All Animals have bodies and brains – and these could be the attributes of our fictional Animal class. We can also add some methods that would be common to all Animals – like “movement”, because all animals can move (maybe you can think of a better example for methods, but hopefully you get the point). So, the idea you really want to enforce in your own mind is that this very general ‘template’ of an Animal does not change – it’s simply just some lines of code that define the Animal class.

An instance of the Animal class would be a specific animal – like a lion, a cat, or a zebra. These instances of the Animal class would be called objects. Whereas the Animal class is a general concept, the instances of that class – the lions, cats, etc – take that general concept and create a real instance of it.

That is why programmers define constructors for their classes – so that when someone wants to create an object of the class, he/she can just pass in the actual properties that he/she wants the object to have – like what kind of animal it is, the name, the weight, etc. So, you can think of a constructor as something that brings the class to life – which is why it is called a constructor, because it constructs a specific instance of a class.

Objects have a lifespan but classes do not

And, as our Animal example clearly shows, every object has a lifespan associated with it – a cat or zebra can not live forever. And, the properties of those objects can change as well while they ‘live’; if we have a ‘size’ variable defined in the class that would of course change as the cat object grows bigger.

Object versus class summary

So, we can say that whereas a class is a general concept (like an Animal), an object is a very specific embodiment of that class, with a limited lifespan (like a lion, cat, or a zebra). Another way of thinking about the difference between a class and an object is that a class provides a template for something more specific that the programmer has to define, which he/she will do when creating an object of that class.

 


ỨNG TUYỂN  Chế độ phúc lợi

  CHÍNH SÁCH LƯƠNG & THƯỞNG

  Thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên, công ty Rivercrane Việt Nam đặc biệt thiết lập chế độ xét tăng lương định kỳ 2lần/năm. Xét đánh giá vào tháng 06 và tháng 12 hàng năm và thay đổi lương vào tháng 01 và tháng 07 hàng năm. Ngoài ra, nhân viên còn được thưởng thành tích định kỳ cho các cá nhân xuất sắc trong tháng, năm.

  CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO TẠI NHẬT

  Luôn luôn mong muốn các kỹ sư và nhân viên trong công ty có cái nhìn toàn diện về lập trình những mảng kỹ thuật trên thế giới, công ty Rivercrane Việt Nam quyết định chế độ 3 tháng 1 lần đưa nhân viên đi học tập tại Nhật. Các bạn kỹ sư hoàn toàn đều có thể quyết định khả năng phát triển bản thân theo hướng kỹ thuật hoặc theo hướng quản lý.

  CHẾ ĐỘ ĐI DU LỊCH HÀNG NĂM

  Không chỉ đưa đến cho nhân viên những công việc thử thách thể hiện bản thân, công ty Rivercrane Việt Nam muốn nhân viên luôn thích thú khi đến với những chuyến hành trình thú vị hàng năm. Những buổi tiệc Gala Dinner sôi động cùng với những trò chơi Team Building vui nhộn sẽ giúp cho đại gia đình Rivercrane thân thiết hơn.

  CHẾ ĐỘ EVENT CÔNG TY

  Những hoạt động Team building, Company Building, Family Building, Summer Holiday, Mid-Autumn Festival… sẽ là những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ của mỗi một nhân viên trong từng dự án, hoặc sẽ là những điều tự hào khi giới thiệu công ty mình với với gia đình thân thương, cùng nhau chia sẻ yêu thương với thông điệp “We are One”

  BẢO HIỂM

  Công ty Rivercrane Việt Nam đảm bảo tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cam kết chặt chẽ về mọi thủ tục phát sinh công ty đều hỗ trợ và tiến hành cho nhân viên từ đầu đến cuối. Những chế độ bảo hiểm khác công ty cũng đặc biệt quan tâm và từng bước tiến hành.

  CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI KHÁC

  Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Hỗ trợ kinh phí cho việc mua sách nghiên cứu kỹ thuật; Hỗ trợ kinh phí thi cử bằng cấp kỹ sư, bằng cấp dành cho ngôn ngữ. Hỗ trợ kinh phí tham gia các lớp học về quản lý kỹ thuật bên ngoài; Các hỗ trợ phúc lợi khác theo quy định công ty…

  © 2012 RiverCrane Vietnam. All rights reserved.

  Close