Share This
//PHP isset() vs empty() vs is_null()

PHP isset() vs empty() vs is_null()

Credit: https://techtalk.virendrachandak.com/php-isset-vs-empty-vs-is_null/

 

PHP has different functions which can be used to test the value of a variable. Three useful functions for this are isset()empty() and is_null(). All these function return a boolean value. If these functions are not used in correct way they can cause unexpected results.

isset() and empty() are often viewed as functions that are opposite, however this is not always true. In this post I will explain the differences between these functions.

 

isset()

From PHP manual – isset():

isset — Determine if a variable is set and is not NULL

In other words, it returns true only when the variable is not null.

empty()
From PHP Manual – empty():

empty — Determine whether a variable is empty

In other words, it will return true if the variable is an empty string, false, array(), NULL, “0?, 0, and an unset variable.

is_null()
From PHP Manual – is_null():

is_null — Finds whether a variable is NULL

In other words, it returns true only when the variable is null. is_null() is opposite of isset(), except for one difference that isset() can be applied to unknown variables, but is_null() only to declared variables.

The table below is an easy reference for what these functions will return for different values. The blank spaces means the function returns bool(false).
Value of variable ($var)isset($var)empty($var)is_null($var)
“” (an empty string)bool(true)bool(true)
” ” (space)bool(true)
FALSEbool(true)bool(true)
TRUEbool(true)
array() (an empty array)bool(true)bool(true)
NULLbool(true)bool(true)
“0″ (0 as a string)bool(true)bool(true)
0 (0 as an integer)bool(true)bool(true)
0.0 (0 as a float)bool(true)bool(true)
var $var; (a variable declared, but without a value)bool(true)bool(true)
NULL byte (“\ 0″)bool(true)

 


ỨNG TUYỂN


  Chế độ phúc lợi

  CHÍNH SÁCH LƯƠNG & THƯỞNG

  Thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên, công ty Rivercrane Việt Nam đặc biệt thiết lập chế độ xét tăng lương định kỳ 2lần/năm. Xét đánh giá vào tháng 06 và tháng 12 hàng năm và thay đổi lương vào tháng 01 và tháng 07 hàng năm. Ngoài ra, nhân viên còn được thưởng thành tích định kỳ cho các cá nhân xuất sắc trong tháng, năm.

  CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO TẠI NHẬT

  Luôn luôn mong muốn các kỹ sư và nhân viên trong công ty có cái nhìn toàn diện về lập trình những mảng kỹ thuật trên thế giới, công ty Rivercrane Việt Nam quyết định chế độ 3 tháng 1 lần đưa nhân viên đi học tập tại Nhật. Các bạn kỹ sư hoàn toàn đều có thể quyết định khả năng phát triển bản thân theo hướng kỹ thuật hoặc theo hướng quản lý.

  CHẾ ĐỘ ĐI DU LỊCH HÀNG NĂM

  Không chỉ đưa đến cho nhân viên những công việc thử thách thể hiện bản thân, công ty Rivercrane Việt Nam muốn nhân viên luôn thích thú khi đến với những chuyến hành trình thú vị hàng năm. Những buổi tiệc Gala Dinner sôi động cùng với những trò chơi Team Building vui nhộn sẽ giúp cho đại gia đình Rivercrane thân thiết hơn.

  CHẾ ĐỘ EVENT CÔNG TY

  Những hoạt động Team building, Company Building, Family Building, Summer Holiday, Mid-Autumn Festival… sẽ là những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ của mỗi một nhân viên trong từng dự án, hoặc sẽ là những điều tự hào khi giới thiệu công ty mình với với gia đình thân thương, cùng nhau chia sẻ yêu thương với thông điệp “We are One”

  BẢO HIỂM

  Công ty Rivercrane Việt Nam đảm bảo tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cam kết chặt chẽ về mọi thủ tục phát sinh công ty đều hỗ trợ và tiến hành cho nhân viên từ đầu đến cuối. Những chế độ bảo hiểm khác công ty cũng đặc biệt quan tâm và từng bước tiến hành.

  CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI KHÁC

  Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Hỗ trợ kinh phí cho việc mua sách nghiên cứu kỹ thuật; Hỗ trợ kinh phí thi cử bằng cấp kỹ sư, bằng cấp dành cho ngôn ngữ. Hỗ trợ kinh phí tham gia các lớp học về quản lý kỹ thuật bên ngoài; Các hỗ trợ phúc lợi khác theo quy định công ty…

  CÔNG VIỆC TƯƠNG TỰ

  © 2012 RiverCrane Vietnam. All rights reserved.

  Close