Share This
//Phalcon Framework

Phalcon Framework

1. Phalcon Framework là gì?

PHP C-extension (Phalcon) là một framework PHP được xây dựng từ C. Chính vì được xây dựng bằng ngôn ngữ C, nên Framework có tốc độ nhanh và hiệu suất cao, có thể chịu khoảng 3000 request/s.

Chúng ta chỉ cần biết PHP là có thể làm việc với Phalcon dễ dàng , Phalcon rất dễ học và có tài liệu tương đối rõ ràng.

Dung lượng của thư viện Phalcon rất nhỏ gọn và phần download, cài đặt cũng rất đơn giản giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận. Ngoài ra cấu trúc thư mục cho dự án phalcon cũng rất đơn giản dễ hiểu.

Bên cạnh đó, Phalcon cũng rất mạnh mẽ cho các chức năng mà nó xây dựng. Kế thừa các tinh hoa mà các Framework đi trước đã xây dựng. Phalcon cung cấp cho chúng ta các thao tác xử lý cơ sở dữ liệu dễ dàng thuận tiện thông qua Model ORM. Các template engine hoạt động tốt giúp mã nguồn trông đẹp hơn.

2. Các bước cài đặt Phalcon Framework(windows)

Hướng dẫn cài đặt phalcon trên xampp windows

Bước 1: Vào phpinfo của xampp để xem thông tin cấu hình server apache2 và php, vui lòng chú ý phiên bản php(5.5.34) đang sử dụng và Compoier (MSVC11 (Visual C++ 2012))

Bước 2 : Vào trang chủ phalcon download file dll phù hợp với thông tin cấu hình server xammp. Như đã nhắc thông tin cấu hình ở trên, ở đây tôi sẽ chọn gói phalcon_x86_vc11_php5.5_3.1.2.zip

Bước 3: Sau khi tải xong các bạn tiến hành giải nén và copy file dll vào nơi chứa extension của php theo đường dẫn trên máy của mình. Thí dụ C:\xampp\php\ext. Sau đó chúng ta vào file php.ini (C:\xampp\php\php.ini), thêm dòng bên dưới vào cuối file.

`extension=php_phalcon.dll`

Bước cuối cùng: Chúng ta tiến hành restart xammp và vào info php để xem extension phalcon đã kích hoạt hay chưa.


APPLY NOW


  Benefits

  SALARY & BONUS POLICY

  RiverCrane Vietnam sympathizes staffs' innermost feelings and desires and set up termly salary review policy. Performance evaluation is conducted in June and December and salary change is conducted in January and July every year. Besides, outstanding staffs receive bonus for their achievements periodically (monthly, yearly).

  TRAINING IN JAPAN

  In order to broaden staffs' view about technologies over the world, RiverCrane Vietnam set up policy to send staffs to Japan for study. Moreover, the engineers can develop their career paths in technical or management fields.

  ANNUAL COMPANY TRIP

  Not only bringing chances to the staffs for their challenging, Rivercrane Vietnam also excites them with interesting annual trips. Exciting Gala Dinner with team building games will make the members of Rivercrane connected closer.

  COMPANY'S EVENTS

  Activities such as Team Building, Company Building, Family Building, Summer Holiday, Mid-Autum Festival, etc. will be the moments worthy of remembrance for each individual in the project or the pride when one introduces the company to his or her family, and shares the message "We are One".

  INSURANCE

  Rivercrane Vietnam ensures social insurance, medical insurance and unemployment insurance for staffs. The company commits to support staffs for any procedures regarding these insurances. In addition, other insurance policies are taken into consideration and under review.

  OTHER BENEFITS

  Support budget for activities related to education, entertainment and sports. Support fee for purchasing technical books. Support fee for getting engineering or language certificates. Support fee for joining courses regarding technical management. Other supports following company's policy, etc.

  RELATED JOBS

  © 2012 RiverCrane Vietnam. All rights reserved.

  Close