Share This
//Chương trình đào tạo kỹ sư tại Nhật bắt đầu từ tháng 08/2015

Chương trình đào tạo kỹ sư tại Nhật bắt đầu từ tháng 08/2015

tokyo

I. Mục đích chế độ đào tạo:

1.  Đưa kỹ sư đi học tập và nâng cao kỹ năng chuyên ngành.

2.  Đào tạo trở thành quản lý trụ cột cho công ty.

II. Thời gian học tập: Từ 3 tháng đến 1 năm tùy theo yêu cầu học tập của ban quản lý.

III. Điều kiện xét duyệt: Nhân viên hội đủ tất cả những điều kiện sau:

1.  Là nhân viên chính thức tại công ty TNHH RIVERCRANE tối thiểu một năm trở lên.

2.  Có những thành tựu trong dự án, có cống hiến đáng kể đối với công ty. Được đánh giá tốt trong các kỳ đánh giá.

3.  Có nguyện vọng đi onsite tại Nhật (Tự bản thân đề đạt nguyện vọng lên cấp trên).

4.  Được tiến cử từ các cấp lãnh đạo.

5.  Có kế hoạch cộng tác lâu dài với công ty.

6.  Đảm bảo sức khỏe theo yêu cầu công việc và theo quy định của chính phủ Nhật hoặc Việt Nam.

7.  Có thể sử dụng tiếng nhật hoặc tiếng anh giao tiếp căn bản.


APPLY NOW


  Benefits

  SALARY & BONUS POLICY

  RiverCrane Vietnam sympathizes staffs' innermost feelings and desires and set up termly salary review policy. Performance evaluation is conducted in June and December and salary change is conducted in January and July every year. Besides, outstanding staffs receive bonus for their achievements periodically (monthly, yearly).

  TRAINING IN JAPAN

  In order to broaden staffs' view about technologies over the world, RiverCrane Vietnam set up policy to send staffs to Japan for study. Moreover, the engineers can develop their career paths in technical or management fields.

  ANNUAL COMPANY TRIP

  Not only bringing chances to the staffs for their challenging, Rivercrane Vietnam also excites them with interesting annual trips. Exciting Gala Dinner with team building games will make the members of Rivercrane connected closer.

  COMPANY'S EVENTS

  Activities such as Team Building, Company Building, Family Building, Summer Holiday, Mid-Autum Festival, etc. will be the moments worthy of remembrance for each individual in the project or the pride when one introduces the company to his or her family, and shares the message "We are One".

  INSURANCE

  Rivercrane Vietnam ensures social insurance, medical insurance and unemployment insurance for staffs. The company commits to support staffs for any procedures regarding these insurances. In addition, other insurance policies are taken into consideration and under review.

  OTHER BENEFITS

  Support budget for activities related to education, entertainment and sports. Support fee for purchasing technical books. Support fee for getting engineering or language certificates. Support fee for joining courses regarding technical management. Other supports following company's policy, etc.

  RELATED JOBS

  © 2012 RiverCrane Vietnam. All rights reserved.

  Close