Share This

Giới thiệu về RiverCrane

Tên Công ty RIVERCRANE VIỆT NAM

Tổng Giám đốc Mr. Shinano Koki

Ngày thành lập 03/12/2012

Lĩnh vực hoạt động:

■ Thực hiện các dự án phần mềm cho thị trường Nhật Bản và các nước Châu Á.

■ Vận hành và bảo trì các hệ thống thương mại điện tử.

■ Phát triển các dự án Labor.

Văn phòng ADC (Asia Development Center)
Tầng 20, Tòa nhà Havana, 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

n phòng ADC (Asia Development Center)
Tầng 20, Tòa nhà Havana, 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

n phòng ADC (Asia Development Center)
Tầng 20, Tòa nhà Havana, 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

n phòng ADC (Asia Development Center)
Tầng 20, Tòa nhà Havana, 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

n phòng ADC (Asia Development Center)
Tầng 20, Tòa nhà Havana, 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

© 2012 RiverCrane Vietnam. All rights reserved.

Close