Share This
//Hướng dẫn cài đặt SSH keys

Hướng dẫn cài đặt SSH keys

Cách thức hoạt động của SSH Key

SSH Keys hiểu đơn giản là một phương thức chứng thực người dùng truy cập bằng cách đối chiếu giữa một key cá nhân (private key) và key công khai (public key).
Private key và public key luôn có liên hệ chặt chẽ với nhau để nó có thể nhận diện lẫn nhau. Khi tạo một SSH Key thì sẽ có cả 2 loại key này. Sau đó public key sẽ được bỏ lên server, còn private key sẽ lưu ở máy client và khi đăng nhập vào server, client sẽ gửi yêu cầu đăng nhập kèm theo private key này để gửi tín hiệu đến server, server sẽ kiểm tra xem cái private key có khớp với public key có trên server hay không, nếu có thì sẽ đăng nhập được.
Nội dung giữa private key và public key hoàn toàn khác nhau, nhưng nó vẫn sẽ nhận diện được với nhau thông qua một thuật toán riêng của nó.

ssh-key-auth-flow

Bước 1—Tạo cặp RSA Key

Bước đầu tiên là tạo một cặp SSH keys trên máy client:

ssh-keygen -t rsa

Bước 2—Lưu keys và passphrase

Khi nhập lệnh tạo keys, bạn sẽ phải trả lời một số câu hỏi:

Enter file in which to save the key (/home/demo/.ssh/id_rsa):

Bạn có thể ấn Enter để bỏ qua, các file sẽ được lưu mặc định trong thư mục user (trong bài này user của tôi sẽ là “demo”).

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Tùy bạn có muốn sử dụng passphrase hay không. Nhập passphrase sẽ giúp bạn bảo vệ private key. Nếu private key bị mất hoặc đánh cắp bởi một ai đó, người đó cũng không thể dùng nó để đăng nhập vào server được trừ khi họ biết cả passphrase. Nhược điểm duy nhất của passphrase là bạn phải nhập passphrase mỗi lần đăng nhập vào server với SSH keys.

Toàn bộ quá trình tạo keys sẽ diễn ra như sau:

ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/demo/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/demo/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/demo/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
4a:dd:0a:c6:35:4e:3f:ed:27:38:8c:74:44:4d:93:67 demo@a
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|          .oo.   |
|         .  o.E  |
|        + .  o   |
|     . = = .     |
|      = S = .    |
|     o + = +     |
|      . o + o .  |
|           . o   |
|                 |
+-----------------+

Public key sẽ được lưu tại /home/demo/.ssh/id_rsa.pub và private key sẽ được lưu tại /home/demo/.ssh/id_rsa

Bước 3—Copy public key

Khi SSH key được tạo, bạn sẽ phải đặt public key lên server mà bạn muốn sử dụng.

Bạn có thể copy public key vào file authorized_keys của server với lệnh ssh-copy-id:

ssh-copy-id user@123.45.56.78

Ngoài ra bạn có thể dùng lệnh bên dưới cũng được:

cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh user@123.45.56.78 "mkdir -p ~/.ssh && cat >>  ~/.ssh/authorized_keys"

Bạn sẽ thấy kết quả như bên dưới:

The authenticity of host '12.34.56.78 (12.34.56.78)' can't be established.
RSA key fingerprint is b1:2d:33:67:ce:35:4d:5f:f3:a8:cd:c0:c4:48:86:12.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '12.34.56.78' (RSA) to the list of known hosts.
user@12.34.56.78's password:
Now try logging into the machine, with "ssh 'user@12.34.56.78'", and check in:

 ~/.ssh/authorized_keys

to make sure we haven't added extra keys that you weren't expecting.

Bây giờ bạn đã có thể login vào server user@12.34.56.78 mà không cần phải cung cấp password. Tuy nhiên nếu bạn có cài đặt passphrase bạn sẽ cần phải nhập passphrase để có thể đăng nhập vào server (ở những lần đăng nhập sau cũng tương tự)

Bước 4—Vô hiệu hóa password khi đăng nhập bằng tài khoản root qua SSH

Khi bạn đã copied SSH keys lên server của bạn và chắc rằng bạn đã có thể đăng nhập với SSH keys rồi, bạn có thể tiếp tục cài đặt để ngăn chặn việc đăng nhập bằng tài khoản root qua password, chỉ cho phép đang nhập tài khoản root qua SSH keys.

Mở file SSH config:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Thay đổi giá trị của dòng PermitRootLogin:

PermitRootLogin without-password

Khởi động lại SSH.

Chú ý—Cần kiểm tra phân quyền tại thư mục .ssh của server

chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

 Hoàn thành.

Theo Digital Ocean.


ỨNG TUYỂN  Chế độ phúc lợi

  CHÍNH SÁCH LƯƠNG & THƯỞNG

  Thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên, công ty Rivercrane Việt Nam đặc biệt thiết lập chế độ xét tăng lương định kỳ 2lần/năm. Xét đánh giá vào tháng 06 và tháng 12 hàng năm và thay đổi lương vào tháng 01 và tháng 07 hàng năm. Ngoài ra, nhân viên còn được thưởng thành tích định kỳ cho các cá nhân xuất sắc trong tháng, năm.

  CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO TẠI NHẬT

  Luôn luôn mong muốn các kỹ sư và nhân viên trong công ty có cái nhìn toàn diện về lập trình những mảng kỹ thuật trên thế giới, công ty Rivercrane Việt Nam quyết định chế độ 3 tháng 1 lần đưa nhân viên đi học tập tại Nhật. Các bạn kỹ sư hoàn toàn đều có thể quyết định khả năng phát triển bản thân theo hướng kỹ thuật hoặc theo hướng quản lý.

  CHẾ ĐỘ ĐI DU LỊCH HÀNG NĂM

  Không chỉ đưa đến cho nhân viên những công việc thử thách thể hiện bản thân, công ty Rivercrane Việt Nam muốn nhân viên luôn thích thú khi đến với những chuyến hành trình thú vị hàng năm. Những buổi tiệc Gala Dinner sôi động cùng với những trò chơi Team Building vui nhộn sẽ giúp cho đại gia đình Rivercrane thân thiết hơn.

  CHẾ ĐỘ EVENT CÔNG TY

  Những hoạt động Team building, Company Building, Family Building, Summer Holiday, Mid-Autumn Festival… sẽ là những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ của mỗi một nhân viên trong từng dự án, hoặc sẽ là những điều tự hào khi giới thiệu công ty mình với với gia đình thân thương, cùng nhau chia sẻ yêu thương với thông điệp “We are One”

  BẢO HIỂM

  Công ty Rivercrane Việt Nam đảm bảo tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cam kết chặt chẽ về mọi thủ tục phát sinh công ty đều hỗ trợ và tiến hành cho nhân viên từ đầu đến cuối. Những chế độ bảo hiểm khác công ty cũng đặc biệt quan tâm và từng bước tiến hành.

  CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI KHÁC

  Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Hỗ trợ kinh phí cho việc mua sách nghiên cứu kỹ thuật; Hỗ trợ kinh phí thi cử bằng cấp kỹ sư, bằng cấp dành cho ngôn ngữ. Hỗ trợ kinh phí tham gia các lớp học về quản lý kỹ thuật bên ngoài; Các hỗ trợ phúc lợi khác theo quy định công ty…

  © 2012 RiverCrane Vietnam. All rights reserved.

  Close