Share This
//Webike Shopping

Webike Shopping

Kênh chính thức bán phụ tùng xe dành riêng cho thị trường Nhật Bản
01.

Kênh chính thức bán phụ tùng xe dành riêng cho thị trường Nhật Bản, áp dụng cho khách hàng Biz (kênh bán sỉ) và khách hàng thông thường (kênh bán lẻ).

Là kênh phát triển nghiệp vụ trọng yếu của Tập Đoàn (Chiếm doanh thu chính của Tập Đoàn).

Team đảm nhiệm thực thi phát triển phần mềm lấy yêu cầu từ công ty mẹ (RiverCrane Nhật Bản), bảo trì, phát triển theo yêu cầu, di chuyển và cải thiện hệ thống. Ngoài ra cũng chú trọng tới SEO và tốc độ của website.

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, Team đã không ngừng tìm tòi công nghệ mới , phát triển nghiệp vụ và nâng cao năng lực ngoại ngữ (Tiếng Nhật).

Hiện nay các công nghệ đang được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng Java, PHP.

Một số tính năng tiêu biểu của dự án:

● Tìm kiếm sản phẩm
● Tìm kiếm model, maker, brand, category
● Chức năng mua hàng
● Chức năng báo giá sản phẩm
● Chức năng liên quan tới tính point cho khách hàng
● Viết bài đánh giá sản phẩm

© 2012 RiverCrane Vietnam. All rights reserved.

Close