Share This

Sứ mệnh của RiverCrane Việt Nam

Bắt đầu nào
//Sứ mệnh của RiverCrane Việt Nam

Sứ mệnh của RiverCrane Việt Nam

Sứ mệnh của RiverCrane Việt Nam

RiverCrane cam kết cung cấp dịch vụ IT tốt nhất đến khách hàng, phát huy cao nhất năng lực đội ngũ nhân tài, mang lại những giá trị vượt trội đến khách hàng, nhân viên, cộng đồng.

1. Đối với khách hàng


■ Xuất phát từ sự thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và không ngừng tìm tòi đổi mới công nghệ, chúng tôi cam kết cũng cấp các dịch vụ IT tốt nhất với các giá trị vượt trội đến cho khách hàng

2. Đối với nhân viên


■ Nhân viên là nền tảng phát triển của công ty, vì vậy chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo với nhiều phúc lợi xứng đáng, nơi nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực bản thân.

3. Đối với cộng đồng


■ Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

© 2012 RiverCrane Vietnam. All rights reserved.

Close