Triết lý tập đoàn RiverCrane

Không chỉ đơn thuần là vấn đề tạo nên mối quan hệ tốt, mà là sự hòa hợp cảm thông với nhau dựa trên nền tảng thấu hiểu sự khác biệt về tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác và quan điểm đa dạng của mọi người. Vì thế chúng ta hãy nghiêm khắc với bản thân và tôn trọng người khác.

Điều quan trọng đầu tiên là chúng ta hãy coi trọng đồng nghiệp xung quanh, nhìn nhận những quan điểm đa dạng của họ. Tạo nên những mối quan hệ khăng khít với các đồng nghiệp ở công ty, nơi phần lớn thời gian chúng ta trải qua trong cuộc đời, cùng hỗ trợ lẫn nhau để ngày càng trưởng thành hơn.

Tontronghoakhi

Chúng ta hãy chú ý đến quan điểm của Thái tử Shotoku khi ngài đã nói rằng "Hãy tôn trọng hòa khí" trong bối cảnh xã  hội  hiện  đại  khi  mà chủ  nghĩa  cá  nhân ngày một tăng cao. Không đơn thuần là vấn đề không tạo ra xung đột, cũng  không  phải  chỉ là  tạo  nên  một  mối  quan  hệ  thắm  thiết  với người khác.  Chúng ta phải hiểu được mình là ai, cải thiện khả năng bản thân ra sao thông qua công việc, và  dựa  vào  đó  chúng  ta  có  thể  đứng ở quan điểm người khác để suy nghĩ và thấu hiểu về họ. Để hòa hợp, tự thân phải vững vàng.

Có  một  câu  danh ngôn rằng  "Không thể sống  yếu hèn. Nếu không thân thiện với nhau thì cũng không có tư cách để tồn tại".  Chúng  ta cần phải vững  vàng hơn để trở  nên  thân  thiện hơn  trong bối cảnh xã hội đang xảy ra xung đột toàn cầu như hiện nay.  Tin chắc rằng nếu  bản  thân chúng ta càng vững mạnh,  càng  tôn trọng mọi người thì chúng ta càng trở nên hạnh phúc.

Giới thiệu về RiverCrane

Sứ mệnh của RiverCrane Việt Nam